Biểu học phí

THÔNG TIN VỀ CÁC KHOẢN THU NĂM HỌC 2018 – 2019
1. Phí duy trì cơ sở vật chất 2.000.000đ/ năm ( hai triệu đồng trên một năm )
2. Học phí, tiền ăn           
Học phí Lớp Mon Lớp Truyền Thống
  3.700.000đ/ tháng/ trẻ 1.500.000 đồng/ tháng/ trẻ
Tiền ăn (26 ngày x 40.000đ) 1.040.000đ/ tháng/ trẻ 1.040.000đ/ tháng/ trẻ
Tổng cộng học phí + tiền ăn 4.740.000đ/ tháng/ trẻ 2.540.000đ/ tháng/ trẻ

 3. Chế độ miễn giảm:
– Gia đình có từ 02 trẻ là anh chị em ruột học tại trường trong cùng một thời điểm giảm 5% cho mỗi trẻgiảm 10% phí nhập học
Trẻ nhập học theo nhóm: (cùng nhập học trong vòng 1 tuần): Sử dụng cho năm học đầu tiên, những năm sau nếu duy trì học thì nhóm được giảm tiếp:
+ Nhóm từ 4-5 trẻ giảm 5% học phí hàng tháng5% phí nhập học cho mỗi trẻ.
– Cách thức đóng tiền:
+ Đóng đủ tiền học một lần cho 6 tháng giảm 5%
+ Đóng đủ tiền học một lần cho 12 tháng giảm 7- 10%.

4. Quy định hoàn trả tiền ăn
– Học sinh nghỉ có kế hoạch: vui lòng báo trước 1 ngày (12h00 ngày hôm trước), tiền ăn sẽ được hoàn trả 100%.
– Học sinh nghỉ bệnh:  Tiền ăn sẽ được hoàn trả sau 1 ngày kể từ khi Phụ huynh thông báo đến Nhà Trường.
– Các trường hợp học sinh nghỉ không thông báo sẽ không được hoàn lại tiền ăn.  

5. Phụ phí khác:

ĐỒNG PHỤC

ĐỒ THỂ DỤC

BALO

150.000 đ/bộ

100.000 đ/bộ

150.000 đ/cái

Lưu ý: Học phí dựa trên chương trình học cả năm, để thuận tiện học phí được chia nhỏ ra hàng tháng để thu. Học phí mỗi tháng là mặc định, không phụ thuộc vào số ngày thực học hay ngày nghỉ lễ trong tháng. Trường sẽ không hoàn lại phí duy trì cơ sở vật chất, học phí khi trẻ nghỉ học hoặc tạm nghỉ với bất cứ lý do nào.