Buổi sáng – Chương trình chính khóa

  • Từ 8h00 – 9h30 sáng: Bé học tập theo chương trình của bộ giáo dục & đào tạo.
  • Từ 9h30 – 10h30 sáng: Hoạt động Montessori.